Dịch vụ

Tẩm nền diệt và phòng ngừa mối

    Sử dụng thuốc Termize pha tỷ lệ 1,2 - 2,5 ml/1 lít nước dùng máy nén phun tẩm toàn bộ bề mặt nền, chung quanh tường cao khoảng 1,5m và chu vi bên ngoài nhà kho với liều lượng từ 4 đến 5 lít dung dịch thuốc đã pha, công tác phun tẩm nền ngừa mối bảo hành miễn phí trong 5 năm.Các Dịch vụ khác