Thiết bị

CÔN TRÙNG MIỀN NAM 

Hiện tại cty chúng tôi đang sử dụng những dòng máy sau để phục vụ công việc. Tất cả các dòng máy đều được nhập khẩu tại Hàn Quốc , Mỹ, với công suất cao, hiệu quả cho việc sử dụng thuốc, đảm bảo . 

  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh
  • Thư viện hình ảnh

CÔNG TY TNHH TRỪ CHUỘT VÀ CÔN TRÙNG MIỀN NAM